С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „Металко“ ООД по повод предоставяните от АСТИ Артхотел, Синеморец услуги и гостите на хотела.1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в АСТИ Артхотел, Синеморец може да направите по един от следните начини:

 • чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • чрез заявка от сайта www.asti.bg
 • на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума.

1.4. За потвърждаване на резервацията се изисква гарантиращ депозит, в размер на 30% от дължимата сума за резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 3 (три) дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.

1.5. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

1.6. Когато клиент направи резервация в АСТИ Артхотел, Синеморец, встъпва в договорни отношения с „Металко“ ООД и приема настоящите общи условия.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

 • чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 • на телефон + 359 885 336 505

2.2. При анулиране на потвърдена резервация три или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от три дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на сумата платения депозит.

2.4. АСТИ Артхотел, Синеморец си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

• Предлага на Гостите на хотела настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

• Възстановява платения от клиента депозит в 15 (петнадесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

 • Настаняване: след 15:00 ч.
 • Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, както следва:

1. при просрочие до 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 50 (петдесет)% от стойността на нощувката.
2. при просрочие след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.

3.2 Резервациите се пазят до 23:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3 Децата ненавършили 6 години се настаняват безплатно. Деца от 6 до 14 години се настаняват по цена за дете посочена в таблицата с Цени за настаняване на сайта http://www.asti.bg/. Деца навършили 14 години и допълнителни възрастни се настаняват по цена за възрастен посочена в таблицата с Цени за настаняване на сайта http://www.asti.bg/.

3.4. Домашни любимци не се настаняват.

3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели. 4.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в АСТИ Артхотел са посочени в табличен вид на сайта http://www.asti.bg/

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1 В брой в хотела само в българска валута.

5.2 С дебитна или кредитна карта в хотела

5.3 За гарантиращи депозити по резервации: банков превод по банковата сметка упомената в потвърждението на резервацията.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. АСТИ Артхотел, Синеморец поема задължението да предостави на Гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. АСТИ Артхотел, Синеморец не носи отговорност за вреди нанесени на гостите на хотела, причинени от действия на трети лица.

6.3. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени на място в хотела. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 7 (седем) дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

6.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Гостите на хотела, не се възстановяват.

6.5. Всички цени, обявени в сайта на хотела - http://www.asti.bg/, както и в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък, освен когато не е изрично указано друго.

6.6. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

6.7. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантa или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.8. АСТИ Артхотел, Синеморец е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100 лв.

6.9. Гостите на хотела поемат отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на Изпълнителя.

6.10. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.6.11. Хотелът запазва правото си за рекламации, които могат да бъдат предявени в срок до 3 дни след напускане на хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

6.12. Гостите на хотела приемат личните им данни да бъдат обработвани от хотела в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Закона за туризма. 

7. УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

7.1 Кои сме ние?„Металко“ ООД обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори или Обработващи лични данни при спазване на законовите изисквания. В зависимост от конкретните цели и основания „Металко“ ООД може да обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

Ние от „Металко“ ООД като отговорен администратор на лични данни и винаги следващ законовите изисквания сме предприели всички мерки да покриваме изискванията и законовите разпоредби на новия Регламент с цел да бъде гарантирана защитата на Вашите лични данни.

7.2 Данни за контакт с Отговорник по защита на данните на „Металко“ ООД:

Адрес: гр. София 1408, ул. д-р Стефан Сарафов, бл. 2
Телефон: +359 2 954 94 82
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7.3 Личните данни, които събираме и обработваме от вас

При всяко взаимодействие с нас (напр. запазване на стая през сайта ни, или по телефона или чрез посредник/туроператор/агент или на рецепция), ние може да събираме и обработваме личните данни, които ни предоставяте.

Когато запазвате стая при нас, Личните данни, които събираме включват:

 • Вашите три имена
 • Възраст
 • Информация за пристигане и престой
 • Номер на лична карта, дата на издаване и валидност
 • Вашият адрес, включително град и държава
 • Вашият имейл адрес
 • Данни за вашата кредитна карта
 • Рег. номер на вашия автомобил
 • Данни на представляващите – трите имена, ЕГН, адрес, и-мейл адреси
 • Данни на служителите – 3-те имена, ЕГН, адреси, и-мейл адреси

Ние използваме тези лични данни, за да управляваме Вашата резервация и за да установим и изпълним предлаганите от нас услуги. Това включва проверка на Вашата самоличност, приемане на депозит и/или информация за плащане, изпращане на информация за престоя, маркетинг комуникация.

Ние приемаме защитата на Личните ви данни много сериозно, в следствие на което спазваме принципа за събиране и обработване на минимално необходимата информация.

7.4 Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: установяване на самоличността на клиента; записване на резервации и регистрация на хотелско настаняване; осъществяване легитимните интереси на Администратора; и представителя на клиента; предоставяне на услугите, предлагани от Администратора; изпълнение по сключени Споразумения за обработване на лични данни; изпълнение на нормативни задължения (съгласно Закона за туризма, Закона за защита на потребителите, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове);

7.5 Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Правното основание на извършваното от Администратора обработване на данни включва обработването на само такава информация, събирането на която отговаря на изискванията на Регламента на ЕС за обработване личните данни на физическите лица и е необходимо за изпълнение на нашите договорни задължения, законовите ни задължения, защита сигурността на нашите служители, гости и др., както и за изпълнение на легитимния ни интерес, и когато е необходимо – вследствие на предоставено изрично съгласие от субекта на данни.

Конкретното правно основание за обработване на вашите лични данни зависи от целта за която информацията е била предоставена или събрана.

 • Лични данни предоставени при настаняване:
  • Когато правите резервация и отсядате в нашия хотел, ние обработваме ваши лични данни, които включват: имена, адрес, информация за връзка, заедно с информация за вашия престой (дата на пристигане и напускане и час, данни за превозни средства, когато използвате паркинга на хотела и информация относно другите пътуващи и почиващи с вас) въз основа на нашите договорни отношения с вас. Ние също така обработваме тази информация и с оглед на нашия законен и делови интерес, включително маркетинг, подобряване на услугите които предоставяме, администриране на дейността ни и др. o Ние може да събираме и конкретна допълнителна информация при вашата регистрация в хотела (напр. данни от лична карта или паспортна информация), което е необходимо за изпълнение на нашите законови задължения.
 • Директен маркетинг: Ние използваме предоставената от вас информация за да ви изпращаме маркетингови предложения и нашия електронен бюлетин на основание на вашето изрично съгласие за това. Вие можете да оттеглите вашето съгласие за директен маркетинг по всяко време, като се свържете с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Или чрез избиране на бутона „отписване“ в маркетинг съобщението.

7.6 Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Ние предоставяме лични данни на трети лица, като основната ни цел е да предоставяме качествени услуги, които да покриват вашите очаквания. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните. Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

 • на физически лица, за които се отнасят данните;
 • на Обработващ лични данни по силата на подписано споразумение за това;
 • на органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • на банки за обслужване на плащанията;

7.7 Период на съхраняване на данните

Ние съхраняваме личните Ви данни само за ограничен период от време, който ни е необходим да изпълним целите на обработването, за които данните са били събрани – обичайно за времето на договорните ни отношения и за определен период след това съгласно изискванията на закона или разрешен от закона (напр. до изтичане на давностния срок за предявяване на искове и претенции). След този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени. Ако обработваме Ваши лични данни, основано на дадено изрично съгласие от Вас за това, ще съхраняваме личните Ви данни за ограничен период от време, колкото е нужно за изпълнение на конкретните цели, посочени в декларацията за съгласие.

Нашата политика за съхранение почива на принципа за ограничаване на периода за съхранение и законовите изисквания за това.

7.8 Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Металко“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „Металко“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „Металко“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „Металко“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и са изтекли съответните срокове;
  • когато сте оттеглил своето съгласие (в случаите когато основанието за обработване е предоставено съгласие от субекта на данните);
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от „Металко“ ООД да ограничи обработването на личните Ви данни, когато има основания за това, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

7.9 Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате? „Металко“ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Регламента на ЕС за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ние се стремим да поддържаме подходящите стандарти на сигурност и прилагаме редица технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни в съответствие с текущото ниво на технологичните възможности, особено по отношение на защитата на данните срещу загуба, фалшифициране или неоторизиран достъп от трети лица.

До колкото трети страни (външни доставчици) обработват лични данни за нас, ние следим за пълното съответствие на дейността им с изискванията на Регламента за защита на личните данни. Външните доставчици на услуги подлежат на строг контрол от нашия Отговорник по защита на данните относно съответствието им с приложимите регулации.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп като:

- защита на информацията с парола;
- автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата;
- антивирусен софтуер и защитни стени;
- защитата на преносими устройства, които напускат помещенията на организацията, като лаптопи или други и ограничаването им;
- блокирането на зловреден софтуер чрез технологични средства;
- правила за електронни таблици и други източници на данни, които се попълват чрез експортиране на данни за връзка с клиентите и профили за поща;
- правила за достъп до хартиения носител с лични данни, заключване на оригиналните документи в стенен шкаф, контролиран достъп до помещенията и архива, унищожаване на копията след използването им.

7.10 Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Металко“ ООД по ваше искане е длъжно да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Данни за контакт на Отговорника по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

7.11 Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите в централния офис на „Металко“ ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните по-горе.

7.12 Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е (За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Металко“ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „Металко“ ООД или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни в офиса на дружеството.

7.13 Съгласие за обработване на лични данни:

Съгласявайки се с настоящите Общи Условия, декларирам, че давам съгласие си „Металко“ ООД, ЕИК 831030070, в качеството му на Администратор на лични данни, да обработва предоставените от мен лични данни, а именно: три имена, възраст, номер на лична карта, дата на издаване и валидност, адрес (вкл. град и държава), и-мейл адрес, информация за пристигане и престой, данни на кредитна карта, регистрационен номер на автомобила за целите на: установяване на самоличността ми; записване на резервации и регистрация на хотелско настаняване; осъществяване легитимните интереси на Администратора; предоставяне на услугите, предлагани от Администратора; изпълнение по сключени Споразумения за обработване на лични данни; изпълнение на нормативни задължения (съгласно Закона за туризма, Закона за защита на потребителите, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове);

Давам изричното си съгласие предоставените от мен лични данни да се предоставят от „Металко“ ООД на съответните органи на власт или на трети лица – Обработващи лични данни.

Заявявам, че ми е предоставено Уведомлението за поверително третиране на личните данни (декларация за поверителност) на „Металко“ ООД и съм се запознал/а със съдържанието му.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, като и че Администраторът поддържа Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните, който е приложение към настоящата Декларация.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1 За всички спорове и правни въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд на територията на Софийски Градски Съд.